oilTactile / Chus Pato /
a homage to the hurt coast of Galicia from Malpica to Tui

     I'd finger the highest death-count, but where does the number end? The
century's heart When did it start to form? And how and where

     there's an object of rare value
     in the wide entrance vestibule of my workplace // tis
     rock

     no one, not even the most adept of ballerinas, could leap the laser barrier that
protects it
     not even the most expert she-contortionist of Tonkin or ancient China
     tis granite

     you can see it if you move close to its laminated edge but never through the
tegument that cloaks it
     a tegument with which to write the root of the century, out where the heart
bifurcates in two breasts or two hills

     oilTactile, supremacist
     toxic poison

     from the massif prehercynicalian rockface(discontinuous from Malpica to
Tui) to coral salicornia
     identity
     loop

tr from Galician by Erín Moure
22.Jan.03/GalicianegroDactilar /
Chus Pato

     eu escollería o maior número de mortos, pero ¿como sabelo? o corazón dun
século ¿cando se comeza a deseñar? e como e onde

     é un obxecto de valor estraño
     no amplo vestíbulo do lugar onde traballo // está
     a pedra

     ninguén, nin a mellor danzarina, podería atravesar a barreira de láser que a
protexe
     nin sequera a máis experta contorsionista de Tonkín ou da antiga China
     é granito

     podes velo se te acercas aos bordos de laminación pero nunca a través do
manto que a cubre
     un manto para escribir a raíz do século, aí onde se bifurca o corazón en dous
seos ou en dous outeiros

     negroDactilar, suprematista
     tóxico

     das enormes penedas antehercínicas (descontinuas desde Malpica a Tui) a
salicornia coral
     identidade
     bucle

22 xaneiro 03/Galicia

<<