Marcabru

 

 
Puois la fuoilla revirola
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Translation
by Paul Blackburn

¡Pus la fuelha revirola
qe vey d’entre·ls cims cazer,
que·l vens deromp e degola
que no·is pot plus sostener,
mot pres l’ivern temporau
pus q’estieu plen de gandilh,
on creys puti’es enveia.

Graisans ni serps que·s amola
no·m fay espaven ni mau,
mosca ni tavas que vola;
escaravat ni bertau
no sen brugir ni oler,
aquel malvatz volatilh
que·l francs yverns nos deneia.

[L’a]lauzet’e l’auriola
tornon lur chan en tazer,
lo jays e la rossinhola,
qu’iverns en fay son plazer,
e torna orguelh en chanau
de guarsos ples de grondilh
qu’en estieu·s contradenteia.

Jes n’Acropit–Bec–d’Aysola
non pert son loc al fogal,
qu’el porta pic e massola,
et en croza don a jau
cest tol si dons al jazer
la dolor del penchenilh,
pel femeniu don se breia.

Sest trai del meils la brïola
plen’al mati et al ser;
e sobrefotre faysola,
car sap la coa mover,
e fay de nueg son jornal,
per que·l frug torn’embecylh,
e jovens girbaudoneia.

Aisi com la segunhola
baysa, leva, torn’avau,
cazen levan trebaiola
lo segles et no·n pueis au.
Uelhs [a] e no sap vezer,
ni no·n conoys lo rovilh
per que domneys ar puteia.

Jes del tot non badaiola
Marcebrus de so saber,
car sel es de bon’escola
que joy quera ssomover;
e pus jauzimens l’abau,
a cada vetz s’estendilh
un petit pus que·n ondeia.

Dieus prec c’a·n Guiscart non tola
lo regne celestiau,
qu’el fes so per que s’adola
lo mielhs d’est segle carnau;
et a·n say laisat un her,
e jamay non creyray filh
s’aquest no·n contrapareia,

n’acovid’ar n’eviola
lo Malvat ab desesper,
qu’es om de natura fola,
que·s bayz’on mays pot valer.
No sai si so ditz per mal:
que·l cor [a] sotz l’emborilh,
bar que per aver sordeya.

Que·l cor a sotz l’emborilh
bar que per aver sordeya.

 

 

  

  Marcabru online